Feitencheck: voldoende fysiotherapie, logopedie en verloskundige zorg beschikbaar (NZa)


Terug naar Nieuws

Utrecht, 13 juli 2015.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht of zorgverzekeraars met voldoende fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen een contract sluiten. De feiten laten zien dat alle inwoners van Nederland - ook in de dunbevolkte gebieden - binnen een redelijke termijn en redelijke reistijd naar een zorgaanbieder kunnen gaan waar hun zorgverzekeraar een contract mee heeft.

Veel fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen zijn het niet eens met de manier waarop de contracten worden afgesloten door de zorgverzekeraars. Deze zorgaanbieders vinden dat de tarieven te laag zijn en dat de zorgverzekeraars geen ruimte geven om te onderhandelen. De vrees bestond dat hierdoor te weinig contracten zouden worden afgesloten en er onvoldoende zorg beschikbaar zou zijn voor wie dat nodig heeft. Dat blijkt niet het geval.

De NZa concludeert dat er voor iedereen die dat nodig heeft voldoende fysiotherapie, logopedie en verloskundige zorg beschikbaar is; binnen een redelijke termijn en een redelijke afstand. Als er in een bepaald gebied weinig zorgaanbieders zijn, kopen zorgverzekeraars soms ook andere vormen van deze zorg in, zoals tele-logopedie.

Voor verzekerden is het belangrijk om bij het afsluiten van de polis te weten bij welke zorgaanbieders ze terecht kunnen. Daarom is het belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders vlot en soepel afspraken kunnen maken. Om die reden gaat de NZa de zorgverzekeraars vanaf 2016 verplichten om uiterlijk op 1 april hun inkoopbeleid en de procedure voor het afsluiten van contracten bekend maken.

In oktober 2015 publiceert de NZa de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek naar de contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, ditmaal voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

 

Downloads

3508-Rapport_uitkomsten_van_het_tweede_deel_onderzoek_zorginkoop_eerste_lijn
5842-Presentatie-contractering-23-03-2015
 

Bekijk ook

Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communice…
 
Lees het hele bericht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsm…
 
Lees het hele bericht
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de…
 
Lees het hele bericht