NZa: Meer ruimte en rust voor de medisch specialistische zorg in 2016


Terug naar Nieuws

Utrecht, 2 juli 2015.

In 2016 voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen grote wijzigingen door in de regels voor medisch specialistische zorg. Om rust te creëren in de ziekenhuissector, zijn de regels vereenvoudigd en gebruikersvriendelijker gemaakt. Ook de ziekenhuisnota wordt duidelijker in 2016. Daarnaast komt er meer ruimte om ziekenhuizen te belonen voor innovatieve zorg of extra kwaliteit.

Behandelingen op de spoedeisende hulp en eenvoudige poliklinische behandelingen worden voortaan ingedeeld in lichte, middelzware of zware behandelingen. Dit dwingt zorgverzekeraars en ziekenhuizen om reële prijzen af te spreken voor deze behandelingen, die de patiënt vaak zelf uit het eigen risico moet betalen. Hiermee sluit de nota beter aan bij de zorg die de patiënt heeft ontvangen. Ook kunnen patiënten zo beter controleren of het bedrag van hun ziekenhuisnota klopt met de behandeling die ze hebben gekregen.

De NZa heeft de gereguleerde tarieven in de ziekenhuiszorg voor 2016 herijkt op basis van een kostenonderzoek. Het tarief is bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van door ziekenhuizen aangeleverde kostprijzen. De tariefeffecten als gevolg van dit onderzoek verschillen per product(groep), maar gemiddeld genomen dalen de tarieven licht, zo'n 3 procent, ten opzichte van 2015.

Tegelijkertijd wil de NZa meer ruimte bieden om ziekenhuizen te belonen voor innovaties en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Daarom worden in het deel van de ziekenhuiszorg waar gemaximeerde prijzen gelden, de zogenoemde max-max tarieven ingevoerd. Ziekenhuizen die met de zorgverzekeraars hebben afgesproken dat zij bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg verbeteren of innovaties doorvoeren die de zorg beter of efficiënter maken, kunnen een hoger tarief voor de zorg ontvangen tot maximaal 10% boven het reguliere maximumtarief.

 

Downloads

9627-BR_CU_2143__Prestaties_en_tarieven_medisch_specialistische_zorg
 

Bekijk ook

Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communice…
 
Lees het hele bericht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsm…
 
Lees het hele bericht
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de…
 
Lees het hele bericht