Afscheidsbundel RVZ “Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?”


Terug naar Nieuws
Afscheidsbundel RVZ “Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?”

Den Haag, 13 juli 2015.

Op 1 januari is de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) overgegaan in de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RV&S). Op 4 juni 2015 vond er ter gelegenheid daarvan een slotsymposium plaats en op 13 juli jl. publiceerde de RV&S de afscheidsbundel 'Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?'. 

De RVZ heeft vanaf 1996 vele adviezen uitgebracht waarmee hij richting gaf aan het overheidsbeleid en aan het handelen van partijen binnen zorg en welzijn. De betaalbaarheid van de zorg en het behoud van de solidariteit waren daarbij kernthema’s. Zo heeft de Raad voorstellen gedaan voor een rechtvaardige verdeling van publieke middelen en het hanteren van een kosteneffectiviteitgrens voor het basispakket. Op het slotsymposium op 4 juni jl. richtte de RVZ de blik op de toekomst, stelde hij bestaande ideeën en oplossingen ter discussie en deelde vernieuwende inzichten. De afscheidsbundel 'Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?' die op 13 juli jl. verscheen bevat  inhoudelijke bijdragen en mooie sfeerbeelden van het slotsymposium.

 

Downloads

8366-RVZ_Afscheidsbundel
 

Bekijk ook

Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communice…
 
Lees het hele bericht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsm…
 
Lees het hele bericht
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de…
 
Lees het hele bericht