Risicoverkenning faillissementen ziekenhuizen en zorgverzekeraars (NZa)


Terug naar Nieuws

Utrecht, 11 juni 2015.

De risico's van eventuele faillissementen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn beperkt. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kans dat een zorgverzekeraar failliet gaat is zeer klein. De kans dat een ziekenhuis failliet gaat is eveneens klein, maar in incidentele gevallen niet uitgesloten.

 

De gevolgen van faillissementen voor de toegankelijkheid van zorg lijken beperkt. Voor de patiëntengroep met de langste reistijd is op gemiddeld 9,2 minuten een alternatieve zorgaanbieder beschikbaar die de zorg kan bieden. Voor andere patiëntengroepen ligt die gemiddelde extra reistijd lager.

Voor bepaalde zorg ziet de NZa wel risico's bij een eventueel faillissement van ziekenhuizen of zorgverzekeraars. De NZa doet de volgende aanbevelingen aan de minister van VWS om deze risico's te beperken.

Er is aandacht nodig om ervoor te zorgen dat bij eventuele faillissementen hoogcomplexe zorg voor relatief kleine groepen patiënten beschikbaar blijft. Een voorbeeld van deze zorg is kinderoncologie. Voor deze zorg is het risico op problemen bij een eventueel faillissement groter, omdat er simpelweg minder ziekenhuizen zijn die de zorg kunnen overnemen. De NZa zal in kaart brengen waar de risico's zich specifiek bevinden. Waar nodig kan de NZa regels stellen voor zorgverzekeraars bij het signaleren en afwikkelen van faillissementen.

In dunbevolkte gebieden zoals in de grensgebieden en op de Waddeneilanden zijn er minder zorgaanbieders. Bij een eventueel faillissement van een ziekenhuis kan dit tot gevolg hebben dat de reistijd voor patiënten onacceptabel lang wordt. De zorgverzekeraars hebben hier een verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid van zorg te garanderen. De NZa houdt daar toezicht op.

De kans dat een zorgverzekeraar failliet gaat, is klein. Gebeurt dit toch, dan bestaat er een risico dat grote groepen verzekerden een tijd onverzekerd zijn. Dit kan tot financiële problemen leiden bij consumenten. De NZa adviseert dan ook om een automatische basisverzekering te regelen bij faillissement van een zorgverzekeraar, zodat niemand onverzekerd raakt.

 

Downloads

2523-Eindrapport_risicoverkenning_faillissementen_zorgverzekeraars_en_ziekenhuizen_incl_beleidsbrief
 

Bekijk ook

Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communice…
 
Lees het hele bericht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsm…
 
Lees het hele bericht
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de…
 
Lees het hele bericht