NZa: Consumenten, kies met zorg je polis


Terug naar Nieuws

Utrecht, 1 juli 2015.

Consumenten die kiezen voor een polis met een lage premie, moeten zich goed (laten) informeren over de inhoud van de polis. Wie zo'n polis afsluit weet zich verzekerd van alle zorg die onder de basisverzekering valt, maar kan daarvoor wel wat verder moeten reizen of moeten bijbetalen. Dat blijkt uit onderzoek naar zeventien zorgpolissen door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De NZa heeft alle polissen voor de basisverzekering met een selectief zorgaanbod onder de loep genomen. Dit zijn polissen waar maar een beperkt aantal zorgaanbieders is gecontracteerd, de verzekeraar een relatief beperkte vergoeding betaalt als je voor een niet-gecontracteerde aanbieder kiest (50 - 85%), of waar bij je je medicijnen of hulpmiddelen alleen via internet kunt bestellen. De meeste van deze polissen hebben een lagere premie dan de gemiddelde premie.

Hoewel er voor deze zeventien polissen voldoende zorg is ingekocht, toetst de NZa bij verzekeraars de komende tijd nog enkele zaken waar zij kanttekeningen bij zet. Bijvoorbeeld hoe verzekeraars afspraken maken over de kwaliteit van zorg in specifieke situaties. Zoals hoe zij ervoor zorgen dat wachttijden niet te lang worden of dat mensen te ver moeten reizen voor zorg.

In 2015 worden in totaal 71 polissen aangeboden voor de basisverzekering. Van de verzekerden heeft 7,5% één van de zeventien polissen uit dit onderzoek afgesloten. Dat zijn ruim 1,25 miljoen mensen.

 

Downloads

8917-Rapport_zeventien_zorgpolissen_nader_bekeken
 

Bekijk ook

Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communice…
 
Lees het hele bericht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsm…
 
Lees het hele bericht
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de…
 
Lees het hele bericht