NZa: Toegankelijkheid geneesmiddelen onder druk


Terug naar Nieuws

Utrecht, 29 juni 2015.

Houd dure geneesmiddelen ook in de toekomst toegankelijk voor wie dat nodig heeft

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde op 29 juni haar onderzoeksrapport naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. De NZa onderzocht in samenspraak met 8 hoogleraren de geneesmiddelenketen en komt tot 12 aanbevelingen.

Er komen steeds meer nieuwe en dure geneesmiddelen beschikbaar. Nu zijn deze geneesmiddelen nog toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft. Maar de toegankelijkheid staat onder druk: veel ziekenhuizen geven aan dat ze de geneesmiddelen straks niet meer kunnen betalen. De analyse van de keten van geneesmiddelen laat zien wat de oorzaken zijn van de druk op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen. De aanbevelingen van de NZa kunnen die druk verminderen. 


Eén van de aanbevelingen van de NZa is om vooraf de (kosten-)effectiviteit van de geneesmiddelen beter te beoordelen. Daarvoor is het belangrijk dat de prijzen van nieuwe geneesmiddelen eerder bekend zijn, en niet pas vlak voor een middel in gebruik wordt genomen. Ook adviseert de NZa om het effect van geneesmiddelen bij te houden via objectieve, (inter-)nationale registraties.

Daarnaast kan beter worden samengewerkt bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Door ziekenhuizen, zorgverzekeraars, medisch specialisten en apothekers. Zij kunnen inkoopmacht creëren om zo beter te onderhandelen met fabrikanten. Ook de Nederlandse overheid zou de geneesmiddelen centraal kunnen inkopen en prijsafspraken kunnen maken, eventueel in samenwerking met andere Europese overheden.

Voor alle dure geneesmiddelen zou een wettelijke maximumprijs moeten worden vastgesteld door de overheid. De prijs van geneesmiddelen zou ook aangepast moeten worden als de patiëntengroep toeneemt. Nu betalen we dezelfde prijs, ook als middelen eerst voor 100 en daarna voor 10.000 patiënten gebruikt worden.

Enkele Europese regels lijken onbedoelde neveneffecten te hebben die de prijzen van geneesmiddelen mogelijk opdrijven. De NZa adviseert dan ook om op Europees niveau te evalueren of het huidige beleid voor bijvoorbeeld weesgeneesmiddelen oplevert waar het voor bedoeld is. Daarnaast is een discussie nodig over de nut en noodzaak van de huidige wetten voor geneesmiddelenprijzen. De regels van de verschillende landen werken soms tegen elkaar in.

Partijen zijn het erover eens dat in veel gevallen 'biosimilars' een goed alternatief zijn voor de duurdere 'biologicals'. Ook is het belangrijk om te blijven zoeken naar de juiste dosering van het geneesmiddel en in contracten afspraken te maken over een verpakking van de medicijnen die past bij de dosering.

De NZa adviseert om het effect van bovenstaande maatregelen eerst goed door te rekenen en te toetsen op uitvoerbaarheid. Blijken deze onvoldoende effectief, dan kan een heel ander vergoedingenmodel voor geneesmiddelen een oplossing zijn. De NZa geeft daar in haar rapport discussiepunten voor mee.

 

 

Downloads

6673-Onderzoeksrapport__Toegankelijkheid_en_betaalbaarheid_van_geneesmiddelen_in_de_medisch_specialistis
 

Bekijk ook

Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communice…
 
Lees het hele bericht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsm…
 
Lees het hele bericht
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de…
 
Lees het hele bericht