LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte


Terug naar Nieuws
LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte

Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de bekostiging van de huisartsenzorg meer rekening kan worden gehouden met de verwachte zorgzwaarte van de bij de huisarts ingeschreven patiënten. Er is nu al een mogelijkheid om het inschrijftarief te corrigeren voor ‘zware’ en ‘lichte’ populaties door de opslag voor oudere patiënten en voor patiënten die in een achterstandswijk wonen, te benutten.

Uit recent – in opdracht van de NZa - verricht onderzoek van het NIVEL is gebleken dat de huidige differentiatie naar leeftijd en achterstandswijk een minder sterke samenhang vertoont met de gemeten zorgzwaarte dan verwacht. Bovendien zijn er andere populatiekenmerken die voor een differentiatie zorgen. De samenhang kan worden verbeterd door te kijken naar meer patiënt-specifieke factoren als demografische-, omgevings- en gezondheidskenmerken. Deze lijken een betere basis te vormen voor differentiatie dan het huidige systeem.

Het NIVEL-onderzoek heeft er toe geleid dat de LHV en de NZa in gesprek gaan met een bredere groep van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te kijken of de onderzoeksuitkomsten corresponderen met wat huisartsen in de praktijk ervaren.

Een korte weergave van de inhoud van het NIVEL-rapport ‘Scenario’s voor de differentiatie van het inschrijftarief huisartsenzorg op basis van zorgzwaarte’ is bij “Nieuws van NIVEL” vermeld.

 

Downloads

Nog geen bestanden
 

Bekijk ook

Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communice…
 
Lees het hele bericht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsm…
 
Lees het hele bericht
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 11 en 12 november 2015 twee interessante uitspraken gedaan over de toepassing van artikel…
 
Lees het hele bericht