Nieuws

Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communice…
 
Lees het hele bericht
 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsm…
 
Lees het hele bericht
 
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de…
 
Lees het hele bericht
 
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 11 en 12 november 2015 twee interessante uitspraken gedaan over de toepassing van artikel…
 
Lees het hele bericht
 
Utrecht, 6 augustus 2015. De NZa probeert met de 'Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw' (kenmerk: TH/NR-005) het zorginkooppproces tussen zorg…
 
Lees het hele bericht
 
Den Haag, 13 juli 2015. Op 1 januari is de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) overgegaan in de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (R…
 
Lees het hele bericht
 

NZa: Consumenten, kies met zorg je polis

Utrecht, 1 juli 2015. Consumenten die kiezen voor een polis met een lage premie, moeten zich goed (laten) informeren over de inhoud van de polis. Wie…
 
Lees het hele bericht
 

Risicoverkenning faillissementen ziekenhuizen en zorgverzekeraars (NZa)

Utrecht, 11 juni 2015. De risico's van eventuele faillissementen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn beperkt. Dit blijkt uit onderzoek van de N…
 
Lees het hele bericht
 

NZa: Toegankelijkheid geneesmiddelen onder druk

Utrecht, 29 juni 2015. Houd dure geneesmiddelen ook in de toekomst toegankelijk voor wie dat nodig heeft De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publice…
 
Lees het hele bericht
 

Feitencheck: voldoende fysiotherapie, logopedie en verloskundige zorg beschikbaar (NZa)

Utrecht, 13 juli 2015. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht of zorgverzekeraars met voldoende fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundi…
 
Lees het hele bericht
 

NZa: Meer ruimte en rust voor de medisch specialistische zorg in 2016

Utrecht, 2 juli 2015. In 2016 voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen grote wijzigingen door in de regels voor medisch specialistische zorg. O…
 
Lees het hele bericht