Strategisch, juridisch, fiscaal en financieel adviseren

Strategisch

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in het sociale domein volgen elkaar in een zeer snel tempo op. Het is voor een zorgprofessional bijna niet meer te volgen. Vooral huisartsen worden er in hoge mate mee lastig gevallen. Althans zo voelt dat bij hen, omdat er naast de reguliere patiëntenzorg erg veel op hun bord komt. Als spil in de zorg en de verbinding met het sociale domein wordt van de huisarts gevraagd om de regisseur bij de ontwikkelingen in de zorg te zijn. Aan dat verzoek wil de huisarts graag voldoen, maar niet alles kan. Daar komt bij dat het voldoen aan prestatie-indicatoren en dossierbeheer steeds belangrijker worden als gevolg waarvan de huisarts net zo als de fysiotherapeut jaren geleden te maken krijgt met het verzorgen van audits, wat ook nog eens naast extra tijdbelasting een hoge mate van bureaucratie met zich mee gaat brengen.

Om alle ontwikkelingen te kunnen volgen en daarop in te kunnen spelen, ontkom je er als zorgprofessional niet aan om je daarbij te laten begeleiden. Wij willen de zorgprofessionals - ongeacht de discipline - graag daarbij ondersteunen, strategisch adviseren. Wij hebben volop kennis van de ontwikkelingen in de zorg en het sociale domein. De vijf vennoten van Zorg-nv bewegen zich volop in het veld; de ene als zorgconsultant, de ander als projectontwikkelaar, de derde als huisarts, de vierde als apotheker en de vijfde als fysiotherapeut. Zeker de drie zorgprofessionals hebben dagelijks te maken met de ontwikkelingen in de zorg; de ene keer anticiperen ze op ontwikkelingen, de volgende keer halen ze aan en ook wel eens ondergaan ze een ontwikkeling. Kortom, als geen ander voelen zij aan wat de opdrachtgever bezig houdt.

Juridisch

Veel initiatieven – zo niet alle – hebben juridische, fiscale en financiële aspecten. Ook daarin adviseren wij u. We zorgen er voor dat de structuur van de organisatie aan wet- en regelgeving voldoet. Dat er voldaan wordt aan eventuele governance-voorwaarden; dat er niet strijd met de mededingingswetgeving wordt gehandeld; dat er in de geest van de Zorgverzekeringswet, de Wet Marktordening Gezondheidszorg en de Wet Toelating Zorginstellingen wordt gehandeld. Verder adviseren we bij de te maken onderlinge afspraken en uit te onderhandelen contracten met derden; we leggen de afspraken vast en stellen de contracten op.

Fiscaal

De fiscaliteit is intussen van niet weg te denken belang geworden. Niet alleen willen zorgprofessionals die IB-ondernemer zijn dat graag blijven, maar vooral ook de BTW is een belangrijk aandachtspunt geworden. Voor dat je het weet, moet er BTW afgedragen worden over een bepaalde dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het inlenen van een praktijkondersteuner of gespecialiseerde verpleegkundige. Ook daarin zijn wij gespecialiseerd en kunnen we u van dienst zijn.

Financieel

En tot slot wilt u financieel niet slechter worden van alle ontwikkelingen of moeten er afspraken gemaakt worden over de voorfinanciering van een bepaald project, zoals het bouwen van een gezondheidscentrum. Ook daarin bieden wij ondersteuning.

Zorg-NV
Skager Rak 9
9642CT, Veendam

Wilt u meer informatie ?

Vul dan het formulier hieronder in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen!