Procesbegeleiding

Procesbegeleiding is onontbeerlijk

Het opzetten van samenwerkingsverbanden en het bouwen van gezondheidscentra zijn langdurige processen die veel tijd en energie vergen. Tijd en energie die geleverd moet worden naast de reguliere patiëntenzorg en alles wat daarbij komt kijken aan administratie, collegiale overleggen, vaktechnisch overleg, scholing, congressen en bijeenkomsten van zorgverzekeraars, gemeenten, instellen en noem maar op naar aanleiding van ontplooide initiatieven. Wil het proces leiden tot het gewenste resultaat –het oprichten van het samenwerkingsverband en het inhoudelijk vormgeven van de samenwerking of het kunnen openen van het gezondheidscentrum – dat moet er voortgang zijn en moeten de betrokken partijen enthousiast blijven. Dat vraagt maakt een procesbegeleider onmisbaar. Bij voorkeur één van de betrokken zorgverleners, maar vaak blijkt dat niet haalbaar te zijn en zal er een procesbegeleider van buiten aangesteld moeten worden. En als de opdrachtgever zelf van buiten de groep zorgverleners een procesbegeleider aanstelt, werken we met deze persoon vanzelfsprekend graag en met groot plezier samen.

Procesbegeleider van Zorg-nv

Is er niet een procesbegeleider vanuit de opdrachtgever in te zetten, dan bieden wij ondersteuning door zelf het proces te begeleiden. Dat kan één van de vennoten of medewerkers van Zorg-nv zijn, maar ook iemand van buiten onze organisatie die wel mede onder onze verantwoordelijkheid functioneert. Wij maken een stappenplan en een tijdpad en we zorgen voor de aansturing, de continue terugkoppeling van gevoerde besprekingen en te maken afspraken, de agendering van nieuwe stappen in het proces, de vastlegging van gemaakt afspraken en de voorbereiding van nieuwe afspraken. We betrekken de bij het samenwerkingsverband betrokken professionals bij alle stappen en ontwikkelingen en we gaan geen afspraken maken, toezeggingen doen en verwachtingen wekken zonder vooroverleg met en toestemming van onze opdrachtgever.

Zorg-NV
Skager Rak 9
9642CT, Veendam

Wilt u meer informatie ?

Vul dan het formulier hieronder in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen!