Planontwikkeling richting het bouwen van gezondheidscentra

Veel besprekingen, minder gezondheidscentra

Het afgelopen decennium zijn in veel wijken, dorpen, steden door eerstelijns zorgverleners besprekingen gevoerd over de geïntegreerde samenwerking onder één dak. Zo heb je de centra met alleen huisartsen (de HOED’en), of met de apotheek er bij (de AHOED’en) en ook de fysiotherapie (de AFHOED’en), of niet discipline bepaald (de GOED’en; gezondheidswerkers onder één dak); of gewoon: Gezondheidscentra. Hoe ze ook genoemd worden, vele besprekingen zijn gevoerd om tot eerstelijns medische centra te komen, met de laatste tijd natuurlijk ook plek voor het consult van de medisch specialist. In veel minder gevallen dan er besprekingen zijn gevoerd, zijn deze centra er ook daadwerkelijk gekomen. In zeer veel gevallen is het niet gelukt, omdat de kosten veel hoger werden dan bedacht, de betrokkenen de gevolgen voor de kostenontwikkeling niet konden overzien, er geen flexibiliteit in de huurcontracten kon worden ingebouwd of omdat de betrokkenen niet bereid waren een beetje autonomie op te geven. En zo zijn er nog wel meer redenen te noemen waarom gezondheidscentra uiteindelijk niet gebouwd werden.

Model voor een Gezondheidscentrum

Wij begrijpen zeer goed waarom bij veel projecten uiteindelijk toch nog ‘de stekker er uitgetrokken is’. Onze vennoten hebben zelf met dat bijltje gehakt. Wij denken dan ook voor een zodanig vertrouwen van zorgverleners in de kosten, de terugverdiencapaciteit en het behoud van regie te kunnen zorgen dat de angst voor het onbekende afneemt of misschien wel zelfs helemaal wordt weggenomen en de voorgenomen setting onder één dak vervolgens wel gerealiseerd wordt. Zo zorgen we voor:

  • de garantie van een lage, acceptabele huurprijs voor eerstelijns zorgprofessionals (we willen onderin de range van de LHV uitkomen);
  • en marktconforme huurprijs voor organisaties (instellingen, zorgcoöperaties, gemeenten, etc.);
  • een flexibele huurtermijn voor zorgprofessionals;
  • het inzichtelijk maken van de verdiencapaciteit uit de lokale samenwerking.
  • betrokkenheid van bijvoorbeeld de medisch specialist, zorginstellingen, de gemeente en/of de woningbouwvereniging.

Activiteiten gericht op het bouwen van een medisch centrum

We onderscheiden in het totale proces dat moet leiden tot de (ver)bouw van een gezondheidscentrum de volgende fases en activiteiten:

Inventarisatie

In de volgende fase de demografische gegevens, de te verwachten ontwikkelingen in de komende decennia, de zorgvraag van de patiëntenpopulatie en het zorgaanbod en locatie- en allocatie scenario’s geïnventariseerd.

Zorgontwikkeling

Het gezondheidscentrum moet niet een bedrijfsverzamelgebouw worden. De nieuwe setting moet leiden tot een op de lokale patiëntenpopulatie gerichte multidisciplinair, zoveel mogelijk geïntegreerd zorgaanbod te komen. Daartoe wordt een zogenoemd zorgontwikkelplan opgesteld, waarin een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak wordt vastgelegd, met de patiënt centraal en gekoppeld aan verschuiving van zorg.

Haalbaarheidsonderzoek

Vaak is er nog geen haalbaarheidsonderzoek gedaan, terwijl dat wel erg belangrijk is; niet alleen voor de betrokken zorgverleners zelf, maar ook voor andere partijen die bij het realiseren van het centrum betrokken worden, zoals de gemeente, woningbouwvereniging en (voor)financiers. Samen met de opdrachtgever beoordelen we de financiële, juridische en fiscale haalbaarheid, maken we een schets van de organisatie, ontwerpen we een project plan, stellen we een financiële prognose / exploitatie op, overleggen we met stakeholders, maken we een businessplan en stellen we contracten op.

Projectontwikkeling

Vervolgens gaan we over tot projectontwikkeling. We maken een individueel en een gemeenschappelijk plan, we maken met zorgverzekeraars duurzame afspraken, er worden keuzes gemaakt voor wat betreft de locatie, de architect, het bouwontwerp en de aanbesteding, we vragen de bouwvergunning aan, we specificeren tijdschema, budget en prognose, we maken een financieringsplan, vragen zo mogelijk subsidie aan en stellen een opleverdatum vast. Voorts richten we de organisatie per discipline in als ook de interdisciplinaire samenwerking en we houden belanghebbenden op de hoogte van de voortgang.

Oplevering

Gedurende de (ver)bouw monitoren we de voortgang en uiteindelijk wordt de oplevering geregeld, waaronder de publiciteit, de verhuizing en de opening.

Beheer & Facility management

We kunnen ook het beheer van het vastgoed verzorgen. In dat kader kunnen we o.a. facilitaire ondersteuning aanbieden (zoals schoonmaak, ICT, domotica en administratie), zo nodig het vastgoed exploiteren of daaraan ondersteunend zijn, externe en interne ontwikkelingen die weerslag hebben op het samenwerkingsverband monitoren, naar opvolgers zoeken in geval van praktijkbeëindiging van de betrokken zorgverleners en de gezamenlijke huisvesting en de diverse praktijkruimtes aanpassen aan specifieke wensen en nieuwe ontwikkelingen.

Zorg-NV
Skager Rak 9
9642CT, Veendam

Wilt u meer informatie ?

Vul dan het formulier hieronder in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen!