Het ontwikkelen van zorgprogramma’s

De bekostiging van de huisartsenzorg & multidisciplinaire zorg is sinds 2015 gericht op het meer bereiken van geïntegreerde multidisciplinaire zorgverlening met en rondom de patiënt. In Segment 2 is de bekostiging van programmatische zorg geregeld en in Segment 3 de samenwerking tussen eerstelijns disciplines onderling en met de tweede lijn, de GGZ, de gemeente en de patiënt die moet leiden tot zorgvernieuwing en gezondheidswinst. Het zijn deze twee segmenten, nu samen nog goed voor plm. 1/3de van de omzet van de huisartsenpraktijk, die in de toekomst aan importantie fors zullen gaan toenemen.

De zorgprogramma’s waarvoor beleidsregels zijn geschreven zijn nu nog beperkt tot Diabetes Mellitus type II, Cardio Vasculair Risicomanagement en COPD, zoals die gelden sinds 1 januari 2015 respectievelijk 1 juli 2010. Deze zorgprogramma’s worden door zorgverzekeraars regionaal ingekocht bij huisartsenzorggroepen. Deze zorggroepen zijn als hoofdcontracten in de eerste lijn monodisciplinair samengesteld; eigenlijk in strijd met wat voor 2010 de bedoeling was bij de invoering van de integrale zorg in de eerste lijn. Dat sommige zorggroepen intussen het multidisciplinaire karakter hebben gezocht in het opnemen van andere eerstelijns disciplines in een raad van advies, doet daar niet aan af.

Voor de contractering van nieuwe zorgprogramma’s wordt meer dan voorheen de lokale setting gezocht; zowel door zorgverzekeraars als door zorgverleners. Dat doet meer recht aan de lokale kenmerken van de populatie opdat er meer dan voorheen gericht zorg ingekocht kan worden door zorgverzekeraars en ook meer dan voorheen zorgverleners hun bedrijfsvoering er op aan kunnen passen. Natuurlijk moet niet iedereen het wiel opnieuw gaan uitvinden, en daarom willen wij graag met u uw en onze kennis van bestaande zorgprogramma’s bundelen opdat deze zorgprogramma’s kunnen worden aangepast aan de lokale patiëntenpopulatie en omstandigheden en nieuwe zorgprogramma’s kunnen worden ontworpen. Daarbij zullen we ons samen met u vooral richten op verschuiving van zorg; van intramuraal naar extramuraal en indien mogelijk van de dure tweede lijn naar de goedkopere eerste lijn en/of van de academisch opgeleide naar de HBO opgeleide professional.

Zorg-NV
Skager Rak 9
9642CT, Veendam

Wilt u meer informatie ?

Vul dan het formulier hieronder in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen!