Opzetten van de organisatie- en juridische structuur (w.o. governance en bestuursmodel)

De organisatiestructuur betreft de wijze waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, daarmee samenhangend de coördinatie en afstemming plaatsvindt en het bestuursmodel er uit ziet. Dat is niet alleen in grote organisaties een belangrijk vraagstuk, maar ook in kleine. Zo krijgt de governance terecht in de gezondheidszorg prominente aandacht. Maar wat ons betreft is het ook voor de onderlinge verhoudingen en sfeer, de continuïteit, het draagvlak voor doelstellingen en beleidsbeslissingen en de kracht die het samenwerkingsverband naar buiten toe moet uitstralen, verstandig om aan de organisatiestructuur ruim aandacht te besteden en die ook telkens tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen.

Er is een diversiteit aan organisatievormen, maar voor de lokale en regionale samenwerkingsverbanden kan de keuze beperkt zijn; immers de professional is leidend. Alleen zullen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden wel goed verdeeld moeten worden, de interne besluitvormingsprocessen goed vastgelegd en de afspraken over de interne en externe communicatie helder moeten zijn.

Samenhangend met de organisatiestructuur, maar los daarvan, moet de juridische structuur bepaald worden. Dat is o.m. de keuze van de rechtsvorm van het samenwerkingsverband en alles wat daarbij hoort, zoals de aansprakelijkheid en de bij de rechtsvorm behorende fiscale aspecten. Wordt het de maatschap, of één van de rechtspersonen, zoals de coöperatie (ofwel coöperatieve vereniging), de gewone vereniging, de stichting en de besloten vennootschap?

Zorg-NV
Skager Rak 9
9642CT, Veendam

Wilt u meer informatie ?

Vul dan het formulier hieronder in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen!