Aanbieden van praktijkmanagement

Het inspelen op allerlei ontwikkelingen in de zorg en het sociale domein naast de praktijkvoering is geen sinecure. Dat vergt erg veel tijd en energie van de zorgprofessionals. Bovendien vraagt de administratie die voortvloeit uit het voldoen aan prestatie-indicatoren en het dossierbeheer zoveel meer tijd en energie dan voorheen, dat het nog minder goed mogelijk wordt om op ontwikkelingen in te spelen. En toch ontkom je er als zorgverlener niet aan om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen door de praktijkvoering daarop aan te passen, omdat de omgeving binnen en rondom de eerstelijnszorg wel verandert.

Beweeg je zelf niet, prima, maar de wereld om je heen beweegt wel. Loop je niet voorop of volg je niet adequaat, ook prima, maar dan loop je achter de feiten aan. En dat kan je als zorgverlener erg afhankelijk maken van anderen, terwijl je altijd de regie had willen houden en juist dacht die te kunnen behouden door je afzijdig te houden van de ontwikkelingen.

Kortom, als zorgprofessional ontkom je er niet aan om tijd, energie en/of geld vrij te maken voor het creëren van bewegingsruimte en zoveel mogelijk behouden van onafhankelijkheid, regie. Dat kun je doen door een praktijkmanager aan te stellen. Die kan een belangrijk deel van de (toenemende) administratie over nemen. Wij bieden daarin ondersteuning aan.

Zorg-NV
Skager Rak 9
9642CT, Veendam

Wilt u meer informatie ?

Vul dan het formulier hieronder in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen!