Maken van exploitatie- en investeringsbegrotingen & kostprijsberekeningen en aanbieden van benchmark

Exploitatiebegroting

We ondersteunen u ook bij het implementeren van zorgprogramma’s in exploitatiebegrotingen. Dat doen nog niet veel eerstelijns professionals. Het wordt meer dan voorheen belangrijk om te weten waarmee u uw geld verdient en waaraan u het uitgeeft. Alleen als u de juiste omzet- en kostentoerekening kan maken, kunt u kostprijsberekeningen maken en tariefafspraken maken. Die zijn nodig om te zorgen dat inspelen op alle ontwikkelingen in de zorg en op nieuw inkoopbeleid van zorgverzekeraars niet ten koste van uw gezinsinkomen gaat, maar juist daaraan een bijdrage levert.

Kostprijsberekening

Wij bieden u de modellen voor de exploitatie- en investeringsbegroting en de kostprijsberekening. Wij ondersteunen u bij het invullen daarvan aan de hand van uw financiële administratie en opgemaakte jaarrekeningen. Wij voorkomen met u dubbeltellingen en dat er posten vergeten worden. Wij trekken samen u de conclusies die nodig zijn om de juiste bedrijfseconomische maatregelen te kunnen treffen, de met behoud van kwaliteit en servicegerichtheid beste inzet van uw medewerkers te kunnen beoordelen en beste tariefafspraken te kunnen maken met zorgverzekeraars, regionale zorggroepen, gemeenten en derden.

Benchmark

Bij voorkeur stemmen we uw informatiesysteem af op de exploitatiebegroting en de kostprijsberekening. In samenwerking met de IT-specialisten van Zorg-IT zullen we daarvoor de grondslagen leggen. Door dat bij veel opdrachtgevers te doen levert dat ons uiteindelijk – en wat ons betreft op niet al te lange termijn – de mogelijkheid van een benchmark op. Niet alleen worden huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere zorgverleners dan qua kwaliteit van zorg met hun disciplinegenoten vergeleken, maar ook bedrijfseconomisch. Dat levert een grote meerwaarde op van uw informatiesysteem.

Zorg-NV
Skager Rak 9
9642CT, Veendam

Wilt u meer informatie ?

Vul dan het formulier hieronder in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen!