Zorg-nv: netwerken verbinden

Dienstverlening aan professionals in de gezondheidszorg gericht op het realiseren en succesvol maken van multidisciplinaire samenwerking, waarbij we behalve het inbrengen van onze visie, deskundigheid, ervaring en idealisme, ook het verbinden van netwerken in de zorg als instrument benutten. Verbindingen tussen professionals en organisaties in de gezondheidszorg onderling, maar ook met het sociale domein, de patiënten/cliënten, zorgverzekeraars en dienstverleners die zich zoals Zorg-nv richten op zorg en welzijn.

Wij brengen professionals uit deze netwerken bij elkaar opdat hun gezamenlijke inzet leidt tot een succesvolle samenwerking op de terreinen van zorg en welzijn. Die samenwerking is gericht op het bereiken van een hoog kwaliteits- en serviceniveau van dienstverlening aan de patiënten/cliënten van onze opdrachtgevers en hun samenwerkingspartners in zorg en welzijn, met een passend verdienmodel. Met het verdienmodel wordt het redelijkerwijze hoogst haalbare rendement uit hun inzet in de onderlinge samenwerking gehaald.

Wilt u meer informatie ?

Vul dan het formulier hieronder in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen!